3 CẤP ĐỘ | CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

ESL/EAP

NHẬP HỌC • THÁNG 1 • THÁNG 5 • THÁNG 9

MỞ RỘNG THẾ GIỚI CỦA BẠN

Mục đích của chương trình ESL là cung cấp cho sinh viên quốc tế, những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, với sự hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp sẽ cho phép họ cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và chuẩn bị cho các nghiên cứu học thuật tiếp theo. Chương trình ESL sẽ cho phép học sinh phát triển giao tiếp tốt hơn và hiệu quả hơn bằng cách hoàn thành Cấp độ nâng cao, học sinh sẽ có thể vào các chương trình sau trung học của St. Lawrence mà không cần kiểm tra tiếng Anh.

CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA BẠN

Nắm vững các kỹ năng cần thiết cho giao tiếp tiếng Anh: Đọc, Nghe, Viết và Nói.

TRẢI NGHIỆM MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Học tập trong một môi trường chất lượng sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc học tập cao hơn

TẠO THÊM NHIỀU CƠ HỘI

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ thiết yếu nhất trên thế giới và học nó sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn.
  • TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
  • CƠ HỘI
  • DANH SÁCH MÔN HỌC
  • HỌC PHÍ
  • ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình ESL sẽ giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói, nghe, đọc và viết, học cách tự tin tham gia và hoạt động trong môi trường học thuật  tiếng Anh ở Canada.

Có ba cấp độ - Sơ cấp, Trung cấp và Nâng cao, với tổng số 24 giờ học mỗi tuần. Ở cấp độ Nâng cao, sinh viên có cơ hội tham gia các khóa học tín chỉ mà họ lựa chọn với sự tư vấn của các cố vấn ngôn ngữ.

Chương trình giảng dạy được cấu trúc theo chủ đề hoặc giảng dạy dựa trên chủ đề liên quan đến các kiến thức thực tế và các vấn đề quan tâm hiện tại. Học sinh được cung cấp một trải nghiệm tiếng Anh phong phú với các bài đọc, phân đoạn âm thanh và video đích thực, các hoạt động và bài tập được thiết kế để xây dựng vốn từ vựng, hiểu văn bản và phát âm. Học sinh cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Canada thông qua các bài tập và hoạt động nhóm.

Khi học sinh hoàn thành cấp độ nâng cao, họ nhận được chứng chỉ về trình độ tiếng Anh, cho phép họ vào các chương trình sau trung học tại trường St. Lawrence College mà không cần các chứng chỉ tiếng Anh thêm.

  • Sơ cấp
  • Trung cấp
  • Nâng cao

*Các khóa học có thể thay đổi

Học phí đã bao gồm bảo hiểm y tế cho sinh viên trong suốt thời gian của chương trình.

$ 6160 / học kỳ

* Học phí có thể thay đổi.

Học sinh phải làm một bài kiểm tra tiếng Anh ban đầu trước khi bắt đầu chương trình để xác định cấp độ nào (Sơ cấp, Trung cấp hoặc Nâng cao) mà họ sẽ được phân bổ.

Do you want to apply for this program? Contact us!