1 NĂM CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC

QUẢN LÝ

CHUỖI CUNG ỨNG

NHẬP HỌC THÁNG 1- THÁNG 5- THÁNG 9

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ VÀ TẠO GIÁ TRỊ

Chuỗi cung ứng là một trong những lĩnh vực thiết yếu nhất của nền kinh tế Canada, liên quan đến khoảng 767.000 công nhân từ một loạt các ngành nghề và ngành công nghiệp. Thành công của lĩnh vực này trong việc đáp ứng các thách thức về nguồn nhân lực và thị trường lao động có khả năng ảnh hưởng tích cực đến tương lai của Canada và chất lượng cuộc sống mà tất cả chúng ta đều được hưởng (Hội đồng ngành chuỗi cung ứng Canada).

PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ

Tìm hiểu cách phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả hơn để tạo ra giá trị cho các công ty và khách hàng.

CẢI THIỆN LỢI NHUẬN

Khám phá các chiến lược để cắt giảm lãng phí và tăng lợi nhuận của các công ty.

CHIẾN LƯỢC HOÀN THIỆN LOGISTICS

Nắm vững các chiến lược để ra quyết định tốt hơn và phân phối sản phẩm và dịch vụ hiệu quả.
 • TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 • DANH SÁCH MÔN HỌC
 • HỌC PHÍ
 • ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình chứng chỉ tốt nghiệp này được xây dựng dựa trên kiến thức của sinh viên và kinh nghiệm làm việc đã có cùng với các khía cạnh của quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần từ góc độ lý thuyết và thực tiễn. Học sinh sẽ được hướng dẫn để có được các kỹ năng cần thiết để quản lý luồng hàng hóa và dịch vụ trong bất kỳ ngành nào.

Giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi, sẽ hướng dẫn sinh viên thông qua một chương trình được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc và kỹ thuật được coi là cần thiết cho việc làm trong lĩnh vực này. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ được trang bị để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cải thiện khả năng đáp ứng của tổ chức, phát triển giá trị cho khách hàng, tạo khả năng phục hồi mạng và khuyến khích thành công tài chính.

Sau khi sinh viên nhận được Chứng chỉ Cao đẳng St. Lawrence, họ có đủ điều kiện để xin Giấy phép làm việc PGWP.

Nội dung chương trình Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn bị cho sinh viên việc làm với nhiều vai trò khác nhau trong ngành công nghiệp đang phát triển này. Sinh viên tốt nghiệp sẽ tìm được việc làm đầy thử thách như:

 • Industry Analist
 • Dispatcher
 • Warehouse Manager
 • Supply Chain Consultant
 • Supply Chain Sales
 • Materials Manager
 • Retail and wholesale buyers
 • Purchasing Managers
 • Strategic Sourcing Analysts
 • Supervisors in Materials Handling 
SEMESTER 1

COMM 5001 - Communication, Professionalism and Leadership Skills

COMP 5001 - Data Analysis for Supply Chain Management

MGMT 5001 - Introduction to Supply Chain management

MGMT 5006 - Warehouse Design & Planning

MGMT 5003 - Inventory and Materials Management

MGMT 5004 - Transportation Systems & Logistics including Reverse Logistics

CARE 5003 - Career Prep

SEMESTER 2

MGMT 5017 - Sustainability

MGMT 5005 - Supply Chain Risk Management

MGMT 5009 - Strategic Sourcing

MGMT 5010 - International Logistics, Custom, and Regulations

INBU 9 - Introduction to International Business

MGMT 5016 - Management Accounting for SCM

CARE 5004 - Portfolio Design

MGMT 5018 - Capstone Project

*Course Outline is subject to change

Học phí đã bao gồm bảo hiểm y tế cho sinh viên trong suốt thời gian của chương trình.

Học kỳ đầu tiên: $ 7690 / Học kỳ

Học kỳ thứ hai: $ 7690 / Học kỳ

Học phí cho toàn bộ chương trình: $ 15380

* Học phí có thể thay đổi.

Học sinh phải có các yêu cầu học tập sau đây để đủ điều kiện:

Bằng tốt nghiệp THPT;

Bằng tối thiểu 2 hoặc 3 năm Văn bằng hoặc Bằng cấp từ một tổ chức được công nhận;

Ứng viên từ các quốc gia không nói tiếng Anh phải đạt được các yêu cầu tối thiểu về:

Các ứng dụng ở nước ngoài từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam và Philippines (SDS): Điểm IELTS tổng thể là 6.5 không có điểm nào dưới 6.0 được ban hành trong 24 tháng qua

Tất cả các ứng viên khác: Điểm IELTS tổng thể là 6.5 không có điểm dưới 6.0 được ban hành trong 24 tháng qua

Học sinh cũng có thể đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh bằng cách hoàn thành thành công chương trình ESL / EAP được cung cấp tại Alpha International Academy. Vui lòng truy cập trang thông tin Chương trình ESL / EAP để biết thêm thông tin. Để có danh sách đầy đủ các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, chúng tôi chấp nhận và SLC hợp tác với các chương trình Con đường học tiếng Anh, vui lòng truy cập danh sách chứng minh trình độ của St. Lawrence.

Do you want to apply for this program? Contact us!