LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐỊA CHỈ

3405 Kennedy Road, Toronto, ON, M1V 4Y3, CANADA

E-mail

Thắc mắc chung: info@slc-alpha.ca Admission/Registration: admissions@slc-alpha.ca

Điện thoại:

Thứ 2- Thứ 6 9:00 - 18:30 (416) 640-0161