CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA ST.LAWRENCE

Học Viện Quốc Tế Alpha liên kết với St. Lawrence College, ngôi trường cung cấp và giám sát chất lượng của tất cả các chương trình cấp đại học tại Alpha.

Sinh viên tốt nghiệp tất cả các chương trình văn bằng có thể đủ điều kiện cho Giấy phép làm việc PGWP sau khi tốt nghiệp. Tất cả chương trình cung cấp đợt tuyển sinh linh hoạt, với các kỳ nhập học bắt đầu vào tháng 1, tháng 5 hoặc tháng 9.

Dưới đây, bạn có thể xem danh sách các chương trình của chúng tôi: Chương trình Tiếng anh, Diploma và Postgraduate

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

ESL

Sơ cấp, Cơ bản, và Nâng cao

Chương trình Diploma

KINH TẾ

Văn bằng đại học (2 năm)

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Văn bằng đại học (2 năm)

MẠNG MÁY TÍNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Văn bằng đại học (2 năm)

CHƯƠNG TRÌNH POSTGRADUATE 1 NĂM

QUẢN LÝ SỨC KHỎE

Chứng chỉ sau đại học (1 năm)

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Chứng chỉ sau đại học (1 năm)

Quản trị nguồn nhân lực

Theo dõi nhanh - Văn bằng nâng cao (1 năm)

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chứng chỉ sau đại học (1 năm)